Bc. Huimin Cheng

Bachelor's thesis

The Importance of Financial Management for Business Success of Company

The Importance of Financial Management for Business Success of Company
Abstract:
Finanční řízení je důležitým problémem, kterému musí manažeři podniků čelit a řešit. Řádné finanční řízení je také prospěšné pro provoz a řízení podniků a může také zlepšit efektivitu podniku. Hlavním účelem této práce je proto zkoumat význam finančního řízení. Pro účely rozvoje podnikání autorka bere jako příklad analýzu elektrických spotřebičů Co., Ltd. v průmyslu domácích spotřebičů, která analyzuje …more
Abstract:
Financial management is an important problem that enterprise managers need to face and solve. Proper financial management is also beneficial to the operation and management of enterprises and can also improve enterprise efficiency. So the main purpose of this paper is to research the importance of financial management for business development. The author takes Gree Electric Appliances Co., Ltd. in …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2020
  • Supervisor: Ing. Přemysl Písař, MBA
  • Reader: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní