Mgr. Vanda Černohorská

Bachelor's thesis

Reprezentace násilí v médiích (diskurzivní analýza)

Violence in media: Discourse analysis of the rape visualization in chosen films
Abstract:
Tato práce analyzuje diskurs zobrazování znásilnění ve vybraných filmech, jenž je zkoumán s ohledem na sociokulturní kontext daného fenoménu za pomoci specifických feministických filmových konceptů, kterými jsou hypotézy Molly Haskell o zobrazování ženy na plátně jako méněcenné, teorie vizuální slasti Laury Mulvey a symbolického vyloučení hrdinky z narativní struktury Teresy de Lauretis. Problematika …more
Abstract:
The thesis focuses on the discourse of the rape visualization in chosen films. The thesis also concerns about its sociocultural context using the theoretical feminist concepts, such as Molly Haskell’s concept of imaging woman as the second rated, Laura Mulvey’s theory of visual pleasure, or the symbolic exclusion of a woman heroine from a narrative in the work of Teresa de Lauretis. The question of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Sič

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií