Mgr. Vanda Černohorská

Bachelor's thesis

Reprezentace násilí v médiích (diskurzivní analýza)

Violence in media: Discourse analysis of the rape visualization in chosen films
Anotácia:
Tato práce analyzuje diskurs zobrazování znásilnění ve vybraných filmech, jenž je zkoumán s ohledem na sociokulturní kontext daného fenoménu za pomoci specifických feministických filmových konceptů, kterými jsou hypotézy Molly Haskell o zobrazování ženy na plátně jako méněcenné, teorie vizuální slasti Laury Mulvey a symbolického vyloučení hrdinky z narativní struktury Teresy de Lauretis. Problematika …viac
Abstract:
The thesis focuses on the discourse of the rape visualization in chosen films. The thesis also concerns about its sociocultural context using the theoretical feminist concepts, such as Molly Haskell’s concept of imaging woman as the second rated, Laura Mulvey’s theory of visual pleasure, or the symbolic exclusion of a woman heroine from a narrative in the work of Teresa de Lauretis. The question of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Sič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií