Theses 

Ekonomická přidaná hodnota podniku LUKROM, spol. s r. o. – Lenka Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Lenka Svobodová

Bakalářská práce

Ekonomická přidaná hodnota podniku LUKROM, spol. s r. o.

Economic Value Added of LUKROM, spol. s r.o.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá metodou vhodnou k měření výkonnosti podniku, a tou je ekonomická přidaná hodnota (EVA). V teoretické části budou popsány dvě možnosti výpočtu, jedna z amerického prostředí vytvořena společností Stern Stewart & Company, druhá pro české podniky vytvořena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s manželi Neumaierovými. Tyto teoretické modely budou aplikovány v praktické části na existující českou firmu LUKROM, spol. s r.o. a cílem bude zjistit ekonomickou přidanou hodnotu v letech 2006 -- 2010. Následně budou u druhé metody zjištěny jednotlivé vlivy na vrcholový ukazatel pomocí pyramidových rozkladů v meziročních změnách. V závěru srovnám tuto firmu s odvětvím a zhodnotím její úspěšnost proti podnikům stejného zaměření pomocí benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA.

Abstract: This bachelor thesis deals with the method suitable for measuring business productivity Economic Value Added (EVA). The theoretical part describes two calculation options, one from USA developed by Stern Stewart & Company, the other for czech companies created by Ministry of industry and trade in collaboration with couple Neumaiers. These theoretical models are applied in the practical part on the existing czech company LUKROM, spol. s r.o. and identify the economic value added in the years 2006 - 2010. Subsequently, the second method identified individual influences on the peak indicator with pyramidal decomposition of the annual changes. Finally, we compare this company with the industry and evaluate its success against the same focused businesses by benchmarking diagnostic financial indicators INFA.

Klíčová slova: ekonomická přidaná hodnota (EVA), INFA, hodnocení výkonnosti, LUKROM, spol. s r.o.

Keywords: INFA, measuring business productivity, LUKROM, spol.s r.o., economic Value Added (EVA)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Jindřich Špička
  • Oponent: Petr Boukal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32405

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:24, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz