Mgr. Linda Grillová, Ph.D.

Bachelor's thesis

Baktérie mléčného kvašení – probiotika s antirakovinnou aktivitou

Lactic acid bacteria - probiotics with anticancer activities
Anotácia:
Probiotické bakterie mléčného kvašení ovlivňují střevní mikroflóru a její metabolické aktivity, deaktivují reaktivní metabolity, mají antimutagenní a antigenotoxické aktivity, imunomodulační aktivity, protizánětlivé aktivity, antiproliferační aktivity a schopnost indukovat apoptózu. Fakta vyplývající z rozsáhlých experimentů podporují teorii, že vybrané kmeny BMK (bakterie mléčného kvašení) mají antirakovinové …viac
Abstract:
Probiotic lactic acid bacteria modulate the gut microbiota and associated metabolic activities, deactivate reactive metabolites, have antimutagenic and antigenotoxic activities, immunomodulatory and antiinflammatory activities, anti-proliferative activities and are able to induce apoptosis. Evidence from extensive trials support the hypothesis that selected LAB strains (lactic acid bacteria) have anticancer …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedúci: doc. RNDr. Alena Španová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta