Bc. Ondřej Moskal

Diplomová práce

Efficient use of rail capacity in cases of temporary capacity restrictions

Efficient use of rail capacity in cases of temporary capacity restrictions
Anotace:
Tato práce s názvem „Efficient use of rail capacity in cases of tempo-rary capacity restrictions“ se zabývá problematikou kapacitního ome-zení na trati a tím spojenými socioekonomickými náklady pro společ-nost. Cílem práce je vytvoření nového přístupu, jak efektivněji přistu-povat k plánování výluk na trati ve spojitosti se snížením socioekono-mických náklad. Výsledná metodika přináší nový přístup …více
Abstract:
This thesis, entitled "Efficient use of rail capacity in cases of temporary capacity restrictions", deals with the issue of capacity restrictions on the line and the associated socio-economic costs for society. The aim of the thesis is to develop a new approach to a more efficient planning of line temporary capacity restriction in relation to the reduction of so-cio-economic costs. The resulting methodology …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2024
  • Vedoucí: doc. Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fitzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika / Hospodářská politika