Bc. Jan Mísař

Diplomová práce

Komparace CSR v ČR a ve světě

Comparison Between CSR in The Czech Republic And in The World
Anotace:
Společenská odpovědnost firem je relativně mladým konceptem, který se v posledních letech stále častěji integruje do systému každodenních firemních operací moderních managementů. Ukazuje se, že může být výhodou pro budoucí rozvoj firem, které si takto získávají důvěru svých zákazníků i široké veřejnosti. V této dilomové práci se nejprve rozebírá koncept CSR, který zahrnuje analýzu populárních definic …více
Abstract:
Corporate Social Responsibility is relatively young concept which has been lately more and more frequently integrated into corporate daily systems of modern management. It was proven that it can be advantage for future corporation‘s development which gain this way trust and loyalty of it‘s stakeholders. This diploma thesis deals at first with the concept of CSR which includes popular definitons of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní