Mgr. Tomáš Haulík

Diplomová práce

Politické strany v SR, ich vznik a financovanie

Political Parties of Slovak Republic, their Establishment and Financing
Abstract:
This thesis deals with issues of establishment and financing political parties in Slovak republic. Thesis is divided into the five chapters. The first chapter is devoted to defining the concept of political party. The goal of the second chapter is discussing about establishment of political parties. The next two chapters are about financing political parties in the Slovak Republic and comparison with …více
Abstract:
Táto práca sa venuje otázkam vzniku a financovaniu politických strán v Slovenskej republike. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola definuje pojem politickej strany. Cieľom kapitoly druhej je rozobrať vznik politickej strany. Ďalšie dve kapitoly sú o financovaní politických strán v Slovenskej republike a komparácia s právnou úpravou Českej republiky. V poslednej kapitole sú niektoré škandalózne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta