Mgr. Petra Lysáková

Diplomová práce

Genetické určení barvy očí u jedinců ze Znojma Hradiště

Genetic Determination of Iris Color of individuals from Znojmo Hradiště Burial Site
Anotace:
Určení viditelných fenotypových charakteristik z DNA je součástí snah o rekonstrukci podoby osoby neznámého vzhledu. V oblasti výzkumu starobylé DNA se fenotypování uplatňuje jako doplněk rekontrukcí podoby na základě metrických bodů lebky u člověka, jehož podoba předtím nebyla známá, nebo naopak jako kontrola správnosti historických zdrojů a pramenů. Lidský genom obsahuje 6 genů, které mají vliv na …více
Abstract:
Determining the visible phenotypic characteristics of DNA is part of the effort to reconstruct the form of a person of unknown appearance. In the field of ancient DNA research, phenotyping is used as a complement to the reconstruction of the form based on metric points of the skull in a man whose form was previously unknown or, on the contrary, as a control of the correctness of historical sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie