Lucie MAŘANOVÁ

Bakalářská práce

PR strategie neziskové organizace Centrum podpory zdraví, z.ú.

PR strategy of non-profit organization Centrum podpory zdraví, z.ú.
Anotace:
Cílem práce bylo vypracování PR strategie pro zvýšení povědomí zákazníků o neziskové organizaci Centrum podpory zdraví, z.ú. V práci jsou popsány vybrané možnosti PR marketingu a jejich přesné rozplánování pro potřeby firmy Centrum podpory zdraví, z.ú., společně s kalkulací nákladů a přesahem do budoucna. K dosažení cíle byl použit sběr sekundárních dat o společnosti (analýza zákazníka a marketingového …více
Abstract:
The aim of the work was to develop a PR strategy to raise customer awareness of the non-profit organization Centrum podpory zdraví, z.ú. This paper describes the selected PR marketing options and their precise planning for the needs of the Centrum podpory zdraví, z.ú, including cost calculations and the overhaul in the future. For reaching the target there were used various methods - the collection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jánská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŘANOVÁ, Lucie. PR strategie neziskové organizace Centrum podpory zdraví, z.ú.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management