Mgr. Matěj Stříteský

Master's thesis

Užívání psychologických testů v pracovněprávních vztazích

Psychological Testing in Labour Law Relationships
Abstract:
Tato práce se zabývá používáním psychologických testů v pracovněprávních vztazích. Práce si klade za cíl zjistit, zda v České republice existuje účinná právní úprava této oblasti a popsat případná práva a povinnosti, které z ní vyplývají. Práce nahlíží psychologické testy jako nástroj k získávání informací a věnuje se tedy úpravě, která vymezuje okruh informací, které smí zaměstnavatel o zaměstnanci …more
Abstract:
This thesis deals with the application of psychological assessments in work relations. It aims to find out whether the Czech Republic have efficient legislation in this field and describe the optional rights and duties to employees. The thesis sees psychological assessments as tools for obtaining sensitive information and therefore it deals with legislation which delimits the range of information an …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 1. 2016
  • Supervisor: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Reader: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta