Mgr. Matěj Stříteský

Diplomová práce

Užívání psychologických testů v pracovněprávních vztazích

Psychological Testing in Labour Law Relationships
Anotace:
Tato práce se zabývá používáním psychologických testů v pracovněprávních vztazích. Práce si klade za cíl zjistit, zda v České republice existuje účinná právní úprava této oblasti a popsat případná práva a povinnosti, které z ní vyplývají. Práce nahlíží psychologické testy jako nástroj k získávání informací a věnuje se tedy úpravě, která vymezuje okruh informací, které smí zaměstnavatel o zaměstnanci …více
Abstract:
This thesis deals with the application of psychological assessments in work relations. It aims to find out whether the Czech Republic have efficient legislation in this field and describe the optional rights and duties to employees. The thesis sees psychological assessments as tools for obtaining sensitive information and therefore it deals with legislation which delimits the range of information an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta