Lukáš Ryška

Bachelor's thesis

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje

Effectivity of use Sales Promotion Tools
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá efektivním využitím nástrojů podpory prodeje. Téma podpory prodeje vychází z potřeby poznání nákupního chování spotřebitelů v segmentu nealkoholických nápojů. Bakalářské práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z odborné literatury a seznamuje s marketingovým mixem, nástroji komunikačního mixu, následně pak popisuje konkrétní nástroje …more
Abstract:
My Bachelor thesis researchs efficiency of sales promotion tools utilization. Sales pro-motion subject come out from needs to know and understand of comsumer's buying behavior within beverages drink market area. Bachelor thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part is based on outcomes form professional literature sources and apprises with marketing mix and describes individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ryška, Lukáš. Efektivní využití nástrojů podpory prodeje. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe