Lukáš Ryška

Bakalářská práce

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje

Effectivity of use Sales Promotion Tools
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá efektivním využitím nástrojů podpory prodeje. Téma podpory prodeje vychází z potřeby poznání nákupního chování spotřebitelů v segmentu nealkoholických nápojů. Bakalářské práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z odborné literatury a seznamuje s marketingovým mixem, nástroji komunikačního mixu, následně pak popisuje konkrétní nástroje …více
Abstract:
My Bachelor thesis researchs efficiency of sales promotion tools utilization. Sales pro-motion subject come out from needs to know and understand of comsumer's buying behavior within beverages drink market area. Bachelor thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part is based on outcomes form professional literature sources and apprises with marketing mix and describes individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ryška, Lukáš. Efektivní využití nástrojů podpory prodeje. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe