Matej CHRENKA

Bakalářská práce

Gestika a mimika jako součást neverbální komunikace s ohledem na kulturní odlišnosti.

Gesture and mimics as a part of nonverbal communication with regard to cultural differences
Anotace:
Práce se zabývá neverbální komunikací.Obsahuje obecný úvod ke komunikace a neverbální komunikaci. Dále historickou část, zabývající se zkoumáním neverbální komunikace v minulosti. Kvůli rozsáhlosti tématu se zaměřuje především na dvě složky neverbální komunikace, tou jsou mimika a gestika. Ty jsou v práci podrobněji rozebrány. U mimiky s gestikou se zaměřuji na kulturní odlišnosti celá práce dostává …více
Abstract:
Thesis is focusing on nonverbal communication. It contains general part which is speaking about communication and nonverbal communication. Next part contains historical developement of nonverbal communication. The rest of thesis has comparative nature. Here can be found intercultural differences between cultures in nonverbal communication.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lada Hanzelínová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHRENKA, Matej. Gestika a mimika jako součást neverbální komunikace s ohledem na kulturní odlišnosti.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika