Šárka Popovová

Bachelor's thesis

Strategic analysis

Strategická analýza
Abstract:
Cílem této práce je definování základních metod, které slouží k tvorbě strategie podniku, a následné aplikování zmíněných metod v reálné situaci. V teoretické části jsou popsány jednotlivé postupy externích a interních analýz podniku. V praktické práci jsou poté aplikovány jednotlivé metody, jako například PEST, VRIO, Porterův model pěti sil, hodnotový řetězec za účelem zajištění konkurenční výhody …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to define basic methods, which are used for the preparation of a business strategy and to use those methods in a real situation. The theoretical part describes the methodology of external and internal analysis. The practical part then applies single methods such as PEST, VRIO, Porter`s five forces and value chain in order to define competitive advantages of Dr. Popov …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Ladislav Tyll
  • Reader: Karel Pernica

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50965

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Corporate Finance and Management