Bc. David Pavliňák, Ph.D.

Diplomová práce

Modifikace materiálů v různých formách výbojového plazmatu

Modification of materials in various forms of plasma discharges
Anotace:
Studovali jsme změny na celulózových materiálech v textilní podobě vyvolané působením plazmatu za atmosférického tlaku. Vzorky byly připraveny z vysoce jakostní bavlněné celulózy. Analýzu povrchu jsme prováděli pomocí LDI-TOF, IČ a ATR-FTIR spektroskopie. Ve spektrech jsme prokázali existenci tzv. "fingerprintů", které úzce souvisí s daným typem materiálu a jeho poškozením, které bylo vyvoláno technologickým …více
Abstract:
We have study the modification of pure cellulose materials induced by atmospheric - plasma treatment. We have used the Time of Flight Mass spectroscopy, IR spectroscopy, ATR - FTIR spectroscopyto study chemical and physical changes taking place at the surface of pure cellulose, (cellulose samples - cotton in textille form and oxycellulose - hemostatic material ), treated in atmospheric plasma for various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Milan Alberti, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Materiálová chemie