Ester KUBENKOVÁ

Bakalářská práce

Pozitronová emisní tomografie u mnohočetného myelomu

Positron emission tomography for multiple myeloma
Anotace:
Má bakalářská práce pojednává o pozitronové emisní tomografii (PET), o jedné z nejmodernějších diagnostických metod, kterou může nukleární medicína poskytnout a o jejím přínosu v diagnostice hematoonkologického onemocnění mnohočetného myelomu. V teoretické části je rozebrán fyzikální princip PET, druhy používaných radiofarmak u PET, akvizice a rekonstrukce PET obrazů a následně je popsáno onemocnění …více
Abstract:
My thesis is centered around positron emission tomography (PET), which is one of the leading modern, diagnostic, methods that nuclear medicine can provide nowadays, and its contribution to the diagnosis of hematooncological disease of multiple myeloma. The theoretical part deals with the axiom of PET, the types of radiopharmaceuticals used in PET, the acquisition and reconstruction of PET images and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Martin Havel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBENKOVÁ, Ester. Pozitronová emisní tomografie u mnohočetného myelomu. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta