Josef DOKSANSKÝ

Bakalářská práce

Návrat dítěte z ústavní péče zpět do rodinného prostředí v sociálně vyloučené lokalitě

The return of a child from the institutional care back to the family environment in socially excluded locality
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu faktorů, které ovlivnily odebrání dětí z rodiny a na faktory, které umožnily jejich návrat zpět do péče matky. Je zde stručně popsána sociálně vyloučená lokalita a rizika v životě jedinců, žijící v těchto lokalitách. Základní myšlenkou této práce je poukázat na problematiku rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách, ale i poukázat na tzv. příklad …více
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the analysis both of the factors influencing a child removal from home and of the factors allowing the return of child to the care of mother. The socially excluded localities and the risks upon individuals living in those localities are shortly described herein. The core of this thesis is to point out the problematic of families living in the socially excluded localities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOKSANSKÝ, Josef. Návrat dítěte z ústavní péče zpět do rodinného prostředí v sociálně vyloučené lokalitě. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická