Diana Miškolciová

Bakalářská práce

Hypotekárne bankovníctvo - vývoj a súčasný stav

Mortgage banking - development and current status
Abstract:
The bachelor thesis is focused on a very important topic and it is mortgage banking. Last years were influenced by world financial crisis, which had an impact on the banking sector, also on mortgage banking. To understand these problems, it is very important to explain fundamental terms. The first chapter is about formation, development and instruments of mortgage banking. There are also described …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na veľmi dôležitú tému a tou je hypotekárne bankovníctvo. Posledné roky boli ovplyvnené svetovou finančnou krízou,ktorá mala dopad na bankový sektor, taktiež na hypotekárne bankovníctvo.Pre porozumenie tejto problematiky je dôležité vysvetlenie základných pojmov.Prvá kapitola je o vzniku, vývoji a nástrojoch hypotekárneho bankovníctva. Sú tu popísané tiež hypotekárne úvery …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management