Mgr. Martina SPĚVÁČKOVÁ

Doctoral thesis

Synonymy in Elementary School Pupils´ Stylistic Means

Synonymy in Elementary School Pupils´ Stylistic Means
Abstract:
Cílem práce bylo zjistit, zda žáci základní školy dovedou ve svých písemných slohových pracích vhodně a funkčně využívat synonymních lexikálních prostředků. Důslednou analýzou šedesáti kontrolních slohových prací jsme získali 7071 lexémů, které byly na základě komponentové analýzy rozděleny na lexémy synonymní ve zkoumaném materiálu, synonymní v systému lexikální zásoby a nesynonymní. Při charakteristice …more
Abstract:
Our main objective was to assess the pupils` ability to use synonymous expressions, available within the Czech lexical system, in creative writing assignments. Through an analysis of sixty writing compositions, we obtained 7071 occurrences of lexical units. Lexical units were divided into three categories through setting up semantic classification features - semes: (1) units acquiring synonymous relation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 2. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 11. 2012

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SPĚVÁČKOVÁ, Martina. Synonymy in Elementary School Pupils´ Stylistic Means. Plzeň, 2012. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická