Bc. Marcela NOVOZÁMSKÁ

Diplomová práce

Psychologická charakteristika životní spokojenost rodin s více dětmi

Psychological characteristics and life satisfaction of families with more children
Anotace:
Práce je zaměřena na psychologickou charakteristiku rodin s více dětmi, jejich životní spokojenost a další oblasti rodinného fungování. Smíšený typ výzkumu, s důrazem na kvalitativní metodologii, vychází ze systémového přístupu k rodině. Byly použity metody: návštěva v rodině, polostrukturovaný rozhovor, genogram, Test rodinného systému, Škála rodinného prostředí, Family Hardiness Index, SEIQol, Test …více
Abstract:
The work is focused on psychological characteristics of families with many children, their life satisfaction and other areas of family functioning. Mixed type of research, with a qualitative methodology emphasis, was based on systematic approach to a family. These methods were used:a visit to the family, semi-structured interview, genogram, the Family System Test, Family Environment Scale, Family Hardiness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2013
Zveřejnit od: 3. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
 • Vedoucí: Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOZÁMSKÁ, Marcela. Psychologická charakteristika životní spokojenost rodin s více dětmi. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses p6ylhr p6ylhr/2
3. 4. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
18. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.