Bc. Daniela Křížková

Bachelor's thesis

Návrhy na zlepšení systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku

Proposals to improve the system of remuneration of employees in a particular company
Abstract:
Autor: Daniela Křížková Název: Návrhy na zlepšení odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku Tato práce se zaměřuje na systém odměňování v podniku BPP Energy, s.r.o. Nejprve bude teoreticky popsána problematika odměňování, ve druhé části pak bude proveden rozbor současného systému odměňování ve společnosti BPP Energy, s.r.o. V závěru práce budou navržena zlepšení oceňování zaměstnanců, která by mohla …more
Abstract:
Author: Daniela Křížková Title: Proposals to improve the system of remuneration of employees in a particular company This thesis is focused on the remuneration system in BPP Energy, Ltd. First, the theory of remuneration will be described, in the second part an analysis of the current remuneration system in the company BPP Energy, Ltd. will be performed. In the last part of the work some proposals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Antonín Schneider
  • Reader: JUDr. Ing. Vítězslav Šemora, Ph.D., LL.M.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting