Zuzana POKLUDOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální pracovník jako garant kvality sociální práce

Social worker as a guarantor of the quality of social work
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je: "sociální pracovník jako garant kvality sociální práce". Cílem je popsat a analyzovat, jakým způsobem lze hodnotit sociální práci prostřednictvím standardů kvality sociálních služeb a jak lze definovat sociálního pracovníka jako garanta sociální práce. Jedná se o teoreticko-aplikační typ práce. V teoretické části práce jsou vysvětleny hlavní pojmy související s daným …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is: "social worker as a guarantor of social work". The goal is to describe and analyze how social work can be assessed through Standards for Quality in Social Services and how a social worker can be defined as a guarantor of social work. This is a theoretical-application type of work. The theoretical part of the thesis explains the main concepts related to the topic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Lazar

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POKLUDOVÁ, Zuzana. Sociální pracovník jako garant kvality sociální práce. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií