Bc. Erik Krajdl

Bachelor's thesis

Důležitost public relations ve fotbalovém klubu

The importance of public relations in a football club
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá náplní práce PR oddělení ve fotbalovém klubu. Je rozdělena na teoretickou, praktickou a návrhovou část. V první fázi jsou vymezené důležité pojmy k vyvození toho, kam vůbec public relations patří. Poté už se soustředí pouze na dané téma. Praktická část se soustřeďuje na český fotbalový klub FC Viktorii Plzeň, který je zde nejprve krátce představen, a poté jsou rozebrány jeho …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the job content of PR department in a football club. It’s divided into theoretical, practical and proposal part. In the first phase important terms are defined concerning public relations. Subsequently it’s focused on the main thesis. The practical part is focused on the Czech football club FC Viktoria Plzeň, which is here shortly introduced and then its activies on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2019
  • Supervisor: Ing. Jan Mastný
  • Reader: PhDr. Romana Kratochvílová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze