Ing. Pavel HÁJEK

Doctoral thesis

Virtuální 3D mapy z pohledu kartografie

VIRTUAL 3D MAPS FROM A CARTOGRAPHY POINT OF VIEW
Abstract:
V posledních letech si je Mezinárodní kartografická asociace vědoma přerodu oboru kartografie od klasických dvourozměrných map k jiným, technologiemi ovlivněným kartografickým dílům. Na této myšlence stojí tato práce, která si klade za cíl zkoumat možnosti aplikování vybraných kartografických principů platných ve dvojrozměrné ploše mapy do prostředí virtuální 3D mapy. Virtuální 3D mapa jako nový druh …more
Abstract:
In recent years, the International Cartographic Association is aware of the transformation of cartography field from classic two-dimensional maps to other, technology-affected and technology-driven cartographic works. The aim of this dissertation is to explore the possibilities of applying selected cartographic principles valid for two-dimensional maps to the virtual 3D map environment. A virtual 3D …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HÁJEK, Pavel. Virtuální 3D mapy z pohledu kartografie. Plzeň, 2018. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/