Mgr. Anna Krátká, Ph.D.

Doctoral thesis

Metakognitivní strategie jako prostředek rozvíjející odpovědnost studentů ošetřovatelství v průběhu klinické praxe

Metacognitive Strategies as a Means of Expanding the Responsibility of Nursing Students During Clinical Practice
Abstract:
Předkládaná disertační práce zkoumá vztah mezi metakognitivními strategiemi a odpovědností studentů ošetřovatelství při praxi v nemocnici. Teoretická část předkládá vybraná epistemologická východiska zkoumání odpovědnosti, vymezuje pojem odpovědnost z různých pohledů, objasňuje co jsou metakognice a jak je lze aplikovat do výuky. Zabývá se také morálním vývojem jedince. Cílem práce je zjistit, uvědomují …more
Abstract:
The present dissertation studies the relationship between metacognitive strategies and responsibilities of nursing students during their nursing practice in the hospital. The theoretical part provides selected epistemological grounds for examining responsibility, defines the term responsibility from different points of view, clarifying what metacognitions are and how they can be applied to teaching …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta