Bc. Jan Tráge

Diplomová práce

Strategie vstupu podniku na zahraniční trhy a její vliv na organizační strukturu

Foreign market entry strategy and organizational structure
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Strategie vstupu podniku na zahraniční trhy a její vliv na organizační strukturu“ je analyzovat vliv strategie vstupu na bulharský trh společnosti Laktos Praha s.r.o. na její organizační strukturu. V teoretické části jsou uvedeny teoretické poznatky o nadnárodních společnostech, strategiích vstupu na zahraniční trhy, formách vstupu na zahraniční trhy a vlivu strategie na …více
Abstract:
The subject of the thesis titled "Strategy for Establishment of entry into foreign markets and its impact on organizational structure" is to analyze the impact of entry strategy on the Bulgarian market of Laktos Praha s.r.o. on its organizational structure. The theoretical section provides theoretical knowledge of multinational companies, foreign markets entry strategies, foreign markets entry forms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství