Bc. Jakub Klíma

Diplomová práce

Krčemný biograf. Raná filmová kultura v Brně v letech 1896-1912

Tavern Cinema. Early Film Culture in Brno in 1896-1912
Anotace:
Diplomová práce se věnuje filmové kultuře v Brně na přelomu 19. a 20. století. Nabízí původní tezi vývoje kinematografie, která je v protikladu k tradičně přijímaným tvrzením o povaze rané kinematografie aplikovaných nejen v kontextu Českých zemí, ale také na evropském kontinentu. Filmoví historikové často vysvětlují nástup filmového média na konci 90. let 19. století skrze instituci "jarmarenčího …více
Abstract:
The study focuses on the aspects of early history of cinema in Brno at the turn of the 19th and 20th century. It offers a revisionist thesis of film culture development in contradiction to traditionaly accepted claims about the nature of early cinema history that has been applied not only to Brno but also within the Czech lands and Europe. Film historians often tend to explain the rise of film medium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta