Bc. Hana Chládková

Diplomová práce

Fluktuace zaměstnanců ve výrobní organizaci – příčiny a náklady z hlediska řízení lidských zdrojů

Staff turnover in the manufacturing organization - the causes and costs of the management of human resources
Anotace:
Tato práce je zaměřena na zjišťování příčin a výpočet nákladů na fluktuaci zaměstnanců Společnosti. Cílem této práce bylo odpovědět na otázku: „Jak a v čem souvisí fluktuace zaměstnanců výrobní Společnosti s personálním řízením, kulturou společnosti a motivačním systémem společnosti a jaké jsou náklady na fluktuaci?“ Nejprve jsem se teoreticky zabývala jednotlivými pojmy, které jsou s fluktuací zaměstnanců …více
Abstract:
A purpose of this project is to identify causes and calculate the cost of the company's personnel turnover. The aim of this project is to answer following questions: How does a production factory's personnel turnover relate to personnel management, organisation culture and motivation system within the company and what is the cost of the personnel turnover? Firstly, I studied terminology regarding the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Václav Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií