Albert Pazdera

Bachelor's thesis

Divadelní soubor Slovanský tyátr a jejich „fresh klasika“

Theatre group Slovanský tyátr and their „fresh classic“
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá studentským divadelním souborem fungujícím při Slovanském gymnáziu v Olomouci Slovanský tyátr. Konkrétně potom jejich způsobem minimalistického zpracování klasických textů, souborem volně nazvaný „fresh klasika“, který si mimo jiné bere za cíl přiblížit klasická díla studentům Slovanského gymnázia. V bakalářské práci vycházím z vlastních zkušeností, archivu Slovanského tyátru …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with Slovanský tyátr which is the school student theatre company from Slovanské gymnázium in Olomouc. Specificaly it’s way of minimalistic staging of classic plays which the company calls ‘fresh classic‘. This way of staging’s goal is (besides other reasons) to bring students of Slovanské gymnázium closer to classic literature. In this thesis I draw on my own experience with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedúci: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
  • Oponent: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/x712j/