Albert Pazdera

Bachelor's thesis

Divadelní soubor Slovanský tyátr a jejich „fresh klasika“

Theatre group Slovanský tyátr and their „fresh classic“
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá studentským divadelním souborem fungujícím při Slovanském gymnáziu v Olomouci Slovanský tyátr. Konkrétně potom jejich způsobem minimalistického zpracování klasických textů, souborem volně nazvaný „fresh klasika“, který si mimo jiné bere za cíl přiblížit klasická díla studentům Slovanského gymnázia. V bakalářské práci vycházím z vlastních zkušeností, archivu Slovanského tyátru …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with Slovanský tyátr which is the school student theatre company from Slovanské gymnázium in Olomouc. Specificaly it’s way of minimalistic staging of classic plays which the company calls ‘fresh classic‘. This way of staging’s goal is (besides other reasons) to bring students of Slovanské gymnázium closer to classic literature. In this thesis I draw on my own experience with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2022
  • Supervisor: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
  • Reader: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/x712j/