Bc. Eva Havrlantová

Diplomová práce

Projekt na zlepšení elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín

Project to Improve E-government at the Municipal Office Slavičín
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín. Cílem práce je poskytnout potřebné základní informace, zhodnotit současný stav eGovernmentu na MěÚ Slavičín a navrhnout možné řešení pro zlepšení současného stavu. V části teoretické jsou vymezeny základní pojmy z oblasti elektronizace veřejné správy, dále význam a legislativní rámec eGovernmentu. Praktická …více
Abstract:
This diploma thesis deals with e-governance at the municipal authority Slavičín. The aim is to pro-vide the necessary basic information, to evaluate current state of eGovernment on Slavičín Munici-pal Authority and suggest possible solutions to improve the current situation. In the theoretical part there are defined basic concepts of e-governance, as well as the importance of a legislative fra-mework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havrlantová, Eva. Projekt na zlepšení elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj