Bc. Bohumil Kurka

Diplomová práce

Severočeský hnědouhelný revír - historie, současnost, perspektivy

North Bohemian brown coal district - history, nowadays, prospects
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nejrozsáhlejším hnědouhelným revírem České republiky. V souladu s názvem je rozdělena do tří hlavních kapitol. První z nich se zaobírá samotnými počátky těžby a dobou až do roku 1989. Druhá se blíže věnuje období od „Sametové revoluce“ do současnosti. Poslední kapitola analyzuje perspektivy budoucího rozvoje revíru, především z perspektivy možných řešení otázky územních limitů …více
Abstract:
The master thesis deals with the largest coal district of the Czech Republic. In accordance with its title, it is structured into three main chapters. The first one analyses beginnings of mining in the district and the following years until 1989. The second one deals with the period from the ‘Velvet Revolution’ to the present. The last chapter analyses prospects of district’s future development, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta