Bc. Petra Bendlová

Diplomová práce

Komparace vybraných prediktivních metod na případu územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi

Comparison of chosen predictive methods on the case of territorial ecological limits of brown coal-mining in the Most basin
Anotace:
Cílem práce je komparace prediktivních metod Predictioneer’s Game (B. B. de Mesquita) a Delphi aplikovaných na případ územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi. Metody jsou komparovány v celé šíři – od dostupnosti metod, přes jejich využití, podobu, vstupní data, princip fungování, výstupy (predikce), až po srozumitelnost predikce. Výzkumná otázka zní: v čem se použité prediktivní …více
Abstract:
Comparison of predictive methods The Predictioneer’s Game and Delphi applied on the case of territorial ecological limits of brown coal-mining in the Most basin is the aim of this thesis. The methods are compared in the whole range – from their availability, across their use, form, input data, principle of working, outputs (prediction), to prediction lucidity. The research question sounds: what the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Martinovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií