Bc. Lucie Yuksekcete

Bachelor's thesis

Vliv organizací destinačního managementu na hotelnictví na Českokrumlovsku

Influence of the destination management organizations on Hotel Industry in the Český Krumlov Region
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce bylo napsat o organizacích destinačního managementu, které působí v Jihočeském kraji a zjistit, jaký vliv mají tyto organizace na hotelnictví na Českokrumlovsku. V první části práce jsem popsala pojmy z hotelnictví a cestovního ruchu a popsala jsem, co to je destinační management.V druhé části jsem se zabývala dotazníkovým šetřením, které bylo posláno do ubytovacích zařízení …viac
Abstract:
The aim of this work was to write about the destination management organizations that operate in the the South Bohemian region and find out what impact these organizations have on the hospitality industry in the region Český Krumlov. In the first part I describe the concepts of hospitality and tourism, and I described what a destination management. In the second part I focused on questionnaires that …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedúci: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze