Bc. Lucie Yuksekcete

Bachelor's thesis

Vliv organizací destinačního managementu na hotelnictví na Českokrumlovsku

Influence of the destination management organizations on Hotel Industry in the Český Krumlov Region
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo napsat o organizacích destinačního managementu, které působí v Jihočeském kraji a zjistit, jaký vliv mají tyto organizace na hotelnictví na Českokrumlovsku. V první části práce jsem popsala pojmy z hotelnictví a cestovního ruchu a popsala jsem, co to je destinační management.V druhé části jsem se zabývala dotazníkovým šetřením, které bylo posláno do ubytovacích zařízení …more
Abstract:
The aim of this work was to write about the destination management organizations that operate in the the South Bohemian region and find out what impact these organizations have on the hospitality industry in the region Český Krumlov. In the first part I describe the concepts of hospitality and tourism, and I described what a destination management. In the second part I focused on questionnaires that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2017
  • Supervisor: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Reader: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze