Bc. Ivana Ondrošová

Bachelor's thesis

Krátkodobý finančný plán vybraného podniku

Short-term Financial Plan for a Selected Business
Abstract:
Bachelor thesis deals with the characteristics of the methods of compilation of financial plans, financial plannig, analysis of financial indicators as well as the creation of a financial plan. Financial planning is inseparable part and important tool of financial management. Financial plan is a result of financial planning. Its specific feature is qualitive statement of all production and business …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou finančného plánovania, metódami zostavovania finančných plánov, analýzou finančných ukazovateľov ako aj tvorbou finančného plánu. Finančné plánovanie je neodmysliteľnou súčasťou a významným nástrojom finančného manažmentu. Finančný plán je výsledkom finančného plánovania. Jeho špecifický znak je kvalitatívny výkaz všetkých výrobných a podnikateľských aktivít …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management