Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D.

Doctoral thesis

Advanced Digital Methods for Precise Measurement of Length

Advanced Digital Methods for Precise Measurement of Length
Anotácia:
Tato práce se zabývá číslicovým zpracováním interferenčního signálu v laserové interferometrii, konkrétně v oblasti přesného odměřování geometrických veličin. Na poli optických měřicích metod představuje laserová interferometrie nejpřesnější techniku měření vzdálenosti s rozlišením v řádu nanometrů. Dosažení takové přesnosti vyžaduje zpracování s pomocí složitého detekčního optického hardwarového vybavení …viac
Abstract:
This thesis deals with digital processing of interference signal in laser interferometry dedicated to high-resolution measurements of length. Among the optical measurement techniques, the laser interferometry provides the best performance for the length measurement at a nanometre scale. An achievment of such an ultimate resolution requires an expensive complex and sensitive underlying optical hardware …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2012
  • Vedúci: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., Prof. Dr. Ing. Friedemann Mohr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky