Ing. Michaela BAŇAŘOVÁ, BA (Hons)

Doctoral thesis

Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné

A model of consumer decision-making about his/her future education, in relation to the student's willingness to pay tuition fees
Abstract:
Disertační práce poukazuje na problematiku možného nastavení platby terciárního vzdělávání v České republice, a to především z pohledu spotřebitele. Potřeby, očekávání a požadavky této specifické skupiny při koupi statku dlouhodobější spotřeby a investičního charakteru, jako je tomu v případě vysokoškolského vzdělání, jsou odlišné od spotřeby statků běžné denní spotřeby. Dosud se danou problematikou …more
Abstract:
This dissertation outline analyses issues involved in implementing school fees in Czech tertiary education, this mainly from the consumer's point of view. When purchasing a long-term, fixed-asset-type product such as higher education, the needs, expectations, and requirements of this specific consumer segment are different from those related to everyday consumer goods. Up to now, this topic has never …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 10. 2015
Accessible from:: 2. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 12. 2015

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BAŇAŘOVÁ, Michaela. Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné. Zlín, 2015. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.10.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 10. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe