Bc. Lukáš Nechvátal

Master's thesis

Mapování kandidátních lokusů pro typování a fylogenetickou analýzu v genomu Treponema pallidum

Mapping of candidate loci for molecular typing of individual strains and for phylogenetic analysis of Treponema pallidum genome.
Abstract:
Treponema pallidum je gramnegativní bakterie z čeledi Spirochaetaceae, která je obligátním patogenem člověka. Tento druh zahrnuje tři poddruhy (subsp. pallidum, pertenue a endemicum) způsobující různá onemocnění s podobnými symptomy a epidemiologií. Jednotlivé poddruhy není možné vzájemně odlišit morfologicky ani sérologicky a jejich genomy vykazují nezvykle vysokou míru podobnosti. Ze srovnání celogenomových …more
Abstract:
Treponema pallidum is a Gram-negative bacterium of the family Spirochaetaceae which is an obligate human pathogen. This species includes 3 subspecies (subsp. pallidum, pertenue and endemicum) that cause different diseases with similar symptoms and epidemiology. T. pallidum subspecies can not be differentiated by either morphological or serological methods and their genomes revealed high degree of similarity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2012
  • Supervisor: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta