Bc. Anna Belaya

Bachelor's thesis

Nezamýšlené důsledky spotřebního jednání lidí - rozbor konkrétní marketingové kampaně

Consequences of people’s of consumer behavior - analysis of specific marketing campaign
Abstract:
Práce je věnována nezamýšleným důsledkům chování spotřebitele. Cílem bakalářské práce je analýza reklamních sdělení v průmyslu kosmetiky, a to s cílem zjištění, jaké jsou nezamýšlené důsledky marketingové komunikace a reklamních sdělení v oblasti myšlení a chování spotřebitelů, a zda si je klíčové zákaznice, tedy ženy, uvědomují. Práce je založena na literární rešerši a dotazníkovém šetření. Bakalářská …more
Abstract:
The work is devoted to the intended to consequence of consumer behavior. The aim of this thesis is the analysis of advertisements in the industry of cosmetics, and in order to determine what are the unintended consequences of marketing communications and advertising messages in the thinking and behavior of consumers, and whether the customer is crucial, therefore women realize. The work is based on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní