Theses 

Návrh komunikační kampaně společnosti AMMANN s cílem zvýšit povědomí značky – Tomáš Rygl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Rygl

Bakalářská práce

Návrh komunikační kampaně společnosti AMMANN s cílem zvýšit povědomí značky

Anotace: Bakalářská práce na téma „Návrh komunikační strategie společnosti Ammann s cílem zvýšit povědomí značky“ se zabývá analýzou současného stavu marketingové komunikace společnosti Ammann se zaměřením na technologii ACE (Ammann Compaction Expert), její stěžejní částí je pak návrh opatření marketingové komunikace této společnosti na základě provedené analýzy. Tento návrh má přispět k zobrazení veškerých možných benefitů technologie ACE, navrhnout komunikační strategii pomocí komunikačního kanálu s cílem zefektivnění obchodní schůzky s potenciálním klientem. Návrh vychází z řízených a osobních rozhovorů se zaměstnanci společnosti Ammann a následného sestavení SWOT analýzy. Dalším krokem je návrh opatření, u kterého bude proveden pretest s cílem odhalení nedostatků. Poslední částí je provedení kalkulační části, vyhodnocení a doporučení.

Abstract: Bachelor thesis “Proposal of AMMANN company communication campaign with the aim to increase brand awareness” analyzes the current state of marketing communications of the Ammann company focusing on ACE (Ammann Compaction Expert) technology. Its pivotal part is the proposal of measures of marketing communication of this company based on the conducted analysis.This proposal should contribute to any potential benefits of ACE technology representa-tion, to propose communication strategy using the communication channel in order to increase the efficiency of appointment with potential client. The proposal results from controlled and personal interviews with employees of the company Ammann and SWOT analysis. The next step is the proposal of measures where pretest will be done to discover the weaknesses. The last part is execution of calculation, evaluation and recommendation.

Klíčová slova: marketing, marketingová komunikace, marketingový mix, komunikační mix, propagace, B2B, marketing communication, marketing mix, communication mix, promotion

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Návrh komunikační kampaně společnosti AMMANN Návrh komunikační kampaně společnosti AMMANN
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
posudek_oponent.pdf posudek_oponent.pdf

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz