Kemin Wang

Diplomová práce

Fundamental Analysis of Gree, Inc. Company

Fundamental Analysis of Gree, Inc. Company
Anotace:
The topic of this thesis is fundamental analysis. Fundamental analysis is a method of evaluating a security.The objective of the thesis is fundamental analysis of Gree Electric Company.Five chapters are included in this thesis.The Chinese national market and industry which is Gree Company in and financial analysis would be analyzed; intrinsic value of Gree Company would be calculated and compared with …více
Abstract:
The topic of this thesis is fundamental analysis. Fundamental analysis is a method of evaluating a security.The objective of the thesis is fundamental analysis of Gree Electric Company.Five chapters are included in this thesis.The Chinese national market and industry which is Gree Company in and financial analysis would be analyzed; intrinsic value of Gree Company would be calculated and compared with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava