Kemin Wang

Master's thesis

Fundamental Analysis of Gree, Inc. Company

Fundamental Analysis of Gree, Inc. Company
Abstract:
The topic of this thesis is fundamental analysis. Fundamental analysis is a method of evaluating a security.The objective of the thesis is fundamental analysis of Gree Electric Company.Five chapters are included in this thesis.The Chinese national market and industry which is Gree Company in and financial analysis would be analyzed; intrinsic value of Gree Company would be calculated and compared with …more
Abstract:
The topic of this thesis is fundamental analysis. Fundamental analysis is a method of evaluating a security.The objective of the thesis is fundamental analysis of Gree Electric Company.Five chapters are included in this thesis.The Chinese national market and industry which is Gree Company in and financial analysis would be analyzed; intrinsic value of Gree Company would be calculated and compared with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2014
  • Supervisor: Martina Novotná
  • Reader: Kateřina Kořená

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava