Markéta Matoušková

Bakalářská práce

Marketingová komunikace vzdělávacích kurzů

Marketing communication of educational courses
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací vzdělávacích kurzů. Popisuje, jaké analýzy, metody a postupy jsou potřeba k vytvoření vhodné a účinné marketingové komunikace se zákazníky.Teoretická část bakalářské práce vysvětluje analýzu marketingového mixu služeb, SWOT analýzu a analýzu konkurence. Následuje rozbor postupu při tvorbě komunikační kampaně, jaké části obsahuje preprodukce a …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on marketing communication of educational courses. It describes what analyses, methods and procedures are needed to create appropriate and effective communication with customers.The theoretical part of the bachelor thesis contains an analysis of the marketing mix of services, SWOT analysis and competition analysis. The following is an analysis of the process of creating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Petra Bedřichová
  • Oponent: Barbora Rešovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80154