Bc. Martina Pivoňková

Diplomová práce

Personální marketing (vybraného podniku)

Personnel Marketing (selected company)
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Personální marketing (vybraného podniku)“ je analýza uplatnění personálního marketingu ve společnosti Severočeské doly a.s. a návrhy na zlepšení v jednotlivých oblastech personálního marketingu. Cílem práce je zjištění spokojenosti, informovanosti zaměstnanců a následného zpracování pětiletého plánu fluktuace zaměstnanců a plánu obsazování pracovních míst. V teoretické části …více
Abstract:
The subject of the thesis "The Personnel Marketing (of selected company)" is an analysis of the application of personnel marketing at the Severočeské doly a.s. and suggestions for improvements in various areas of personnel marketing. Its objective is to determine contentment and awareness of employees and subsequent processing of the five-year plan of employee turnover and staffing plan. Theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní