Theses 

Public relations ve společnosti OVB. – Filip Konečný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Filip Konečný

Bakalářská práce

Public relations ve společnosti OVB.

Public Relations in OVB Company.

Anotace: V úvodu teoretické části této bakalářské práce se zabývám historickým vývojem public relations a propagandy. Dále se věnuji public relations ve firemním prostředí, především novým metodám a poznatkům v této oblasti. Praktická část je konkretizována na public relations finančně-poradenské společnosti OVB. Analyzuji její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Dále mapuji její cílové skupiny a komunikaci s nimi. Věnuji pozornost vnímání společnosti širokou veřejností a navrhuji možné způsoby zlepšení komunikace s touto cílovou skupinou.

Abstract: Theoretical part of this thesis begins with the historical development of public relations and propaganda. Then it closely discusses public relations in company environment, with focus on new methods and studies in this area. Practical part is set up on public relations in financial advisory company of OVB. It analyzes its strengths, weaknesses, opportunities and threats. It also tries to catch its target group and communication with it. Another focus is on the wider public and contains possible improvements in communication with the target group.

Klíčová slova: Public relations, multilevelmarketing, marketingová komunikace, firemní image.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michaela VANĚČKOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag-mvso.zcu.cz/portal/prohlizeni/index.jsp?publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&type=portlet&phase=render&windowid=%2Fportal%2Fprohlizeni%2Findex.jsp%2F0?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16679 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc

Jak správně citovat práci

Konečný, Filip. Public relations ve společnosti OVB.. Olomouc, 2009. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:46, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz