Bc. Ivana Hönigová

Bakalářská práce

Konstrukce environmentálního vědění

Construction of Environmental Knowledge
Anotace:
Tato bakalářská práce má za cíl sledovat teoretické koncepty, která se objevují v soudobých odborných sociologických pracech zaměřených na environmentální vědění. Environmentální vědění je zvoleno jako jeden z faktorů, které mají vliv na jednání vůči životnímu prostředí, a výsledky práce v dlouhodobém horizontu aspirují na rozšíření poznání motivace a zdrojů tohoto jednání. Po provedení rešerše literárních …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on theoretical concepts used to elaborate environmental knowledge in recent scientific sociological articles. Environmental knowledge was elected as one of the factors potentially influencing behavior towards environment. This thesis should contribute to deeper understanding of complex system of motivation leading to proenvironmental behavior in the long term horizon. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií