Bc. Václav LIPINSKÝ

Diplomová práce

Politický extremismus a radikalismus v České republice: Dělnická strana sociální spravedlnosti.

Political extremism and radicalism in the Czech Republic: Workers' Party of Social Justice.
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza Dělnické strany sociální spravedlnosti jako představitele politického extremismu a radikalismu v České republice. Práce zkoumá genezi Dělnické strany sociální spravedlnosti a hledá souvislost mezi volebními výsledky strany a mírou nezaměstnanosti v jednotlivých krajích České republiky.
Abstract:
The aim of thesis is analysis of the Worker?s Party of Social Justice as a representative of political extremism and radikalism in the Czech republic. The thesis explores the genesis of the Worker?s Party of Social Justice and examines the relation between the election results and the unemployment rate in a regions of the Czech republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIPINSKÝ, Václav. Politický extremismus a radikalismus v České republice: Dělnická strana sociální spravedlnosti.. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta